ALS Group

Lehtësoheni punën tuaj dhe kurseni kohën !

Si mund t'ju ndihmojmë?

ALS Group është një strukturë multifunsionale në përgjigje të nevojave të çdo biznesi apo individi në raport me strukturat e raportimit financiar, juridik dhe të hulumtimit.

Ne jemi zyra juaj personale dhe angazhohemi që të i japim zgjedhje të gjitha problemeve  të juaja që ndërlidhen me çështje të kontabilitetit, ligjore dhe të hulumtimit.Ne jemi krijuar në bazë të nevojës së klientëve tanë aktual dhe potencialisht për të marrë në administrim të gjitha shërbimeve e nevojshme administrative.

Në shumicën e rasteve bizneset dhe individët shpenzojnë kohë/energji dhe angazhojnë staf në procedimin e çështjeve të ndryshme administrative dhe humbasin fokusin nga qëllimi i tyre primarë. ALS Group me eksperiencë dhe efiçencën e lartë merr përsipër të përmbushë të gjitha nevojat e juaja si biznes dhe individ.

Kompania ALS Group për bizneset dhe klientët ofron konsultime falas për shërbimet që i ofrojmë në fushën e kontabilitetit dhe financave, shërbimeve juridike dhe Statistikë e Hulumtim.

Ne ofrojmë shërbime të

Kontabilitetit

Ekipi jonë i specializuar ofron shërbime të kontabilitetit për ndërmarrje dhe individë gjithashtu ofrojmë edhe trajnime profesionale në ketë fushë.

Ligjore

Ekipi jonë i specializuar ofron shërbime ligjore për ndërmarrje dhe individë gjithashtu ofrojmë edhe trajnime profesionale në ketë fushë.

Statistikës

Ekipi jonë i specializuar ofron shërbime të statistikore dhe të hulumtimit për ndërmarrje dhe individë gjithashtu ofrojmë edhe trajnime profesionale në ketë fushë.

Bashkëpunëtorët tonë

Çfarë flasin klientët për ne

.....

Njihuni me ekipin

Visar Alihajdari

Drejtor Financiar në ALS Group